Հաշվետվություն 2021

«Էքստերիեր Գրուպ» ՍՊԸ անկախ աուդիտորական եզրակացությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

Հաշվետվություն 2022

«Էքստերիեր Գրուպ» ՍՊԸ անկախ աուդիտորական եզրակացությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները 2022թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

Հաշվետվություն 2023

«Էքստերիեր Գրուպ» ՍՊԸ անկախ աուդիտորական եզրակացությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները 2023թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:
Հաշվետվություն